Per Lindeblad, sammankallande valberedningen perlindeblad@me.com Tomas Jonsson, valberedningen jonsson.tomas@yahoo.se Azadeh Ghaemi, suppleant valberedningen azadeh.ghaemi@ikea.com Valberedningen har den viktiga uppgiften att föreslå styrelsens sammansättning...