Rackethall

Priser rackethall

För Studentpriser se här

 

Tennis Abonnemang Rabattkonto Löstid Medlem
Vard före 11 80 110 140 90
Vard 11-16 80 110 140 90
Mån-tors 16-22 220 220 270
Mån-tors 22-23 80 110 140 90
Fre 16-21, Lör-sön 170 190 220 Sön 21-22 – 90kr/h för medlem
Badminton
Vard före 11 65 85 110 85
Vard 11-16 65 85 110 85
Mån-tors 16-21.30 160 170 200
Mån-tors 21.30-23 65 85 110 85
Fre 16-21, Lör-sön 110 125 150
Squash
Vard före 11 65 85 110
Vard 11-16 65 85 110
Mån-tors 16-21.30 130 145 170
Mån-tors 21.30-23 65 85 100
Fre 16-21, Lör- sön 80 100 120
Padel
Vard före 16 150 160 200
Vard  17-21 300 330 360  —
Vard 16-17 Fre 16-21, lör- + sön

250           

250

270             

270   

300

300 

 

Vard 21-22 250 270 300
Vard 22-23 150 160 200