Rackethall

Priser rackethall

För Studentpriser se här

 

Tennis Abonnemang Rabattkonto Löstid Medlem
Vard före 11 80 120 150 100
Vard 11-16 80 120 150 100
Mån-tors 16-22 220 230 280
Mån-tors 22-23 80 120 150 100
Fre 16-21, Lör-sön 170 200 230 Sön 21-22 – 100kr/h för medlem
Badminton
Vard före 11 65 95 120 95
Vard 11-16 65 95 120 95
Mån-tors 16-21.30 160 180 210
Mån-tors 21.30-23 65 95 120 95
Fre 16-21, Lör-sön 110 135 160
Squash
Vard före 11 65 95 120
Vard 11-16 65 95 120
Mån-tors 16-21.30 130 155 180
Mån-tors 21.30-23 65 95 120
Fre 16-21, Lör- sön 80 110 130
Padel
Vard före 16 150 160 200
Vard  17-21 300 330 360  —
Vard 16-17 Fre 16-21, lör- + sön

250

250

270

270

300

300

 

Vard 21-22 250 270 300
Vard 22-23 150 160 200