2013-09-11 | Styrelsen

 

Per Lindeblad, sammankallande valberedningen
perlindeblad@me.com

Tomas Jonsson, valberedningen
jonsson.tomas@yahoo.se

Azadeh Ghaemi, suppleant valberedningen
azadeh.ghaemi@ikea.com

Valberedningen har den viktiga uppgiften att föreslå styrelsens sammansättning vid årsstämman. Varje år är det några ledamöter som står i tur att avgå och då är det viktigt att det finns några kandidater att välja mellan. Styrelsen ska representera medlemmarna, därför är det viktigt att vara med och påverka valet av styrelse. Är du intresserad av styrelsearbete eller känner du till en lämplig person, tveka inte att kontakta valberedningen.