Rackethall

Allmänna villkor för kontrakt

Allmänna Tennisklubben Lund, nedan kallad ATL upplåter bana för spel till abonnent under tiden 14 augusti 2023 till 16 juni 2024.

Den bokade banan och specificeras med dag, tid och pris i bokningssystemet MyCourt

För abonnemang gäller följande regler

 1. Spel gäller för högst 4 personer per bana och speltillfälle
 2. Tillfälliga byten av abonnerad tid kan ske om detta meddelas receptionen 6 timmar innan speltidens början. Tiden kan flyttas 14 dagar framåt utan kostnad. Däremot kan inte en redan bytt tid bytas mot en annan.Om speltiden inte flyttas utan avbokas, återbetalas 80% av avgiften om avbokning skett 4 timmars innan speltidens början och banan blivit uthyrd till någon annan. Eventuella återbetalningar krediteras vid nästa faktureringstillfälle. Upphör abonnemanget övergår eventuell kreditering till ett rabattkonto för framtida bokningar.
 3. ATL äger rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot den erlagda avgiften i retur eller flytta abonnenten till annan bana.
 4. Kontraktet gäller årsvis, 2023-08-14 – 2024-06-16 men betalningen är uppdelat i två terminer. Första terminen 2023-08-14 – 2023-12-31 och andra 2024-01-01 – 2024-06-16. Abonnemanget sträcker sig dock alla 44 veckor, augusti till juni.
 5. Under kontraktsperioden är det vissa dagar där vi har begränsade öppettider, dessa dagar läggs in före abonnemangen och kommer därmed inte faktureras för. Är er tid utanför öppettiderna dessa dagar har ni ingen bana: 23/12 kl 10-16, 24/12 helt stängt, 25/12 kl 10-18, 26/12 kl 9-21, 31/12 kl 9-15, 1/1 kl 12-20, 6/1 kl 10-16, 29/3 kl 10-18, 30/3 kl 10-16, 31/3 kl 10-19, 1/4 kl 10-22, 1/5 kl 10-22, 9/5 kl 10-22, 6/6 kl 10-22. 
 6. Muntliga överenskommelser eller utfästelser vid sidan av detta avtal äger ingen giltighet.
 7. ATL ansvarar inte för inom anläggningen förkomna effekter.
 8. Abonnenten ikläder sig ansvar för såväl sig själv som sina medspelare att av hyresvärden lämnade föreskrifter noggrant följs och att anläggningen och därtill hörande lös egendom inte förstörs eller vanvårdas.
 9. Vid force majeure såsom krig, upplopp strejk, lockout eller annan arbetsinställelse, eldsvåda , explosion, brist på bränsle, avbrott i den artificiella belysningen eller annan omständighet varöver ATL ej råder samt vid ekonomisk force majeure, är ATL berättigad att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.
 10. Om abonnenten bryter mot i detta avtal givna föreskrifter, äger ATL rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
 11. Obs. Spel är endast tillåtet i tennis – och badminton (inomhus)skor. Joggingskor och andra grova sulor förstör våra banor och är förbjudet!

Faktura skickas terminsvis per mail i augusti och december.

Prislista  Abonnemang 2023–24

Tennis

Vardagar före 16.00 80
Vardagar 16–22.00 220
Vardagar 22–23.00 80
Fredagar efter 16.00 170
Lördagar och söndagar 170

 

Badminton

Vardagar före 16.00 65
Vardagar 16–21.30 160
Vardagar 21.30–23.00 65
Fredagar efter 16.00 110
Lördagar och söndagar 110

 

Squash

Vardagar före 16.00 65
Vardagar 16–21.30 130
Vardagar 21.30–23.00 65
Fredagar efter 16.00 80
Lördagar och söndagar 80

 

Padel

Vardagar före 16.00 150
Vardagar 16–17, 21-22 250
Vardagar 17–21.00 300
Vardagar 22–23.00 150
Fredagar efter 16.00 250
Lördagar och söndagar 250