Alexandra Almborg

2015-10-12 | Resultat

till vinsten i flicksingel 16 i Wilson Junior Tour slutspel som spelades i Karlskrona.