Idrottsgymnasium

Polhemskolans idrottsgymnasium 2011 

Med anledning av dagens artikel (14/10) i Sydsvenskan om idrotten i skolan, vill vi förtydliga hur idrottsgymnasiet på Polhemskolan kommer att utformas från och med höstterminen 2011. 

Vi kommer att fortsätta vara ett stort idrottsgymnasium, och idrotten kommer sätta sin prägel på skolan som helhet. Elever kan välja: 

  1. Specialidrott, 400 poäng. Specialidrotten kommer att ha tydlig elitidrottskaraktär. Vi har ett etablerat samarbete med specialidrottsförbund och eleverna läser kursen som programfördjupning och individuellt val.

Gäller idrotterna fotboll, handboll, basketboll och simning

Uttagning sker i samråd med specialidrottsförbund. 

  1. Träning i vald idrott. Om en elev är seriöst intresserad av sin idrott och tillhör en förening kan han eller hon välja kurs i sin idrott. Kursen omfattar 200 poäng (100 + 100) och läses som individuellt val i år 1 och 2.

Gäller alla idrotter.

Uttagning sker på Polhemskolan.

OBS!!   Alla idrottsval kan göras på samtliga program.

IDROTTSPROFIL PÅ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Vi planerar också för att ha en idrottsprofil på Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi inväntar slutgiltiga beslut från Skolverket. Mer information kommer att finnas på hemsidan inom några veckor.

Vid frågor kontakta:

Tommy Jönssonrektor för Idrottsprogrammet

 

Tfn 046-357379

E-post tommy.jonsson@lund.se