Valberedningen söker styrelsekandidater

2013-09-11 | På gång

Allmänna Tennisklubben Lund (ATL) befinner sig i en spännande utvecklingsfas med målet att bygga en av södra Sveriges attraktivaste tennisklubbar. Nu söker vi personer till styrelsen som vill vara med i arbetet att utveckla klubben och anläggningarna.

Viktiga frågor framöver är att bygga en stark klubbkultur med fokus på både bredd och elit och fortsätta med affärsutvecklingen av hallen och Smörlyckan.

Valberedningen har den viktiga uppgiften att föreslå styrelsens sammansättning vid årsstämman (23/10). Varje år är det några ledamöter som står i tur att avgå och då är det viktigt att det finns några kandidater att välja mellan.

Vi önskar komma i kontakt med de som är intresserade av styrelsearbete. Har du, eller känner du en lämplig person, med erfarenhet av strategiskt arbete, gärna i en ledande befattning med många kontakter i näringslivet? Vi söker särskilt personer som kan bidra med sin erfarenhet inom något av områdena ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller försäljning. Vi ser gärna kvinnliga sökanden då alla i styrelsen för närvarande är män.

Är du intresserad eller har tips på någon du tycker är lämplig, eller vill veta mer, hör av dig till någon av oss i valberedningen senast den 29/9.

Med vänliga hälsningar valberedningen i ATL

Elisabeth Stengard Isacsson, ordförande
stengardconsulting@telia.com, 0722-335 800

Antti Karras
anttikarras@hotmail.com, 073-316 35 82

Anja Jarlskog
anja.jarlskog@telia.com, 073-613 35  53