Äntligen!

2013-06-20 | På gång, På gång

Efter år av förhandlingar med Lunds Kommun har vi i dag tecknat ett 10-årigt avtal avseende hallen. Vi har lyckats få till en hyra i nivå med nuvarande samt fått igenom konkreta underhållsåtgärder som kommunen ska genomföra. Tyvärr kommer kommunen att införa parkeringsavgifter vid hallen. Men precis som i tennis kan man inte vinna alla matcher. Vi vill rikta ett stort tack till Tomas Jonsson och Anders Bedroth för ett strålande arbete. Utan er insats hade vi inte varit där vi är nu.
Trevlig midsommar!