Styrelseprotokoll

Här hittar du aktuella styrelseprotokoll från verksamhetsåret 2016717 och framåt

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll styrelsemöte 24 oktober 2016

Protokoll styrelsemöte 5 december 2016

Protokoll f ATLs styrelse den 6 februari 2017

Styrelseprotokoll 27 mars 2017

Protokoll styrelsemöte i ATL den 4 juni 2017-

Styrelseprotokoll i ATL den 21 augusti 2017

Styrelseprotokoll 2 okt 2017

Protokoll Årsmöte 2017

Syrelsemöte jan 15 2018

Protokoll Syrelse feb 5 2018

Protokkoll Styrelsemars 5 2018

Protokoll ATL styrelse 23 april 2018

Mötesprotokoll ATL styrelsem 2018-05-23

Protokoll ATL styrelsemöte den10 juni 2018

Protokollstyrelsemöte ATL den 20 augusti 2018

Protokoll styrelsemöte i ATL den 1 oktober 2018

Protokoll årsmöte ATL den 14 november 2018

Styrelseprotokoll Konstituerande ATL 10 december 2018

Styrelseprotokoll ATL 20190114

ATL Styrelseprotokoll 11 mars 2019

ATL Styrelseprotokoll 29 april 2019

Styrelseprotokoll ATL 9 juni 2109

ATL Styrelseprotokoll 19 augusti 2109

ATL Styrelseprotokoll 30september 2019

ATL Styrelseprotokoll 28 oktober 2019

ATL Styrelseprotokoll 14 november 2019

Årsmötesprotokoll 2019

ATL Styrelseprotokoll 14 november 2019

ATL Styrelseprotokoll 26 december 2019

ATL Styrelseprotokoll 26 december 2019

ATL Styrelseprotokoll 20 januari 2020

ATL Styrelseprotokoll 16 mars 2020

ATL Styrelseprotokoll 20 april 2020

ATL Styrelseprotokoll 18 maj 2020

ATL Styrelseprotokoll 14 juni 2020

Protokoll ATL styrelsemöte 24 aug 2020p

Protokoll ATL styrelsemöte 21 sept 2020p

Årsmötesprotokoll 2020

ATL Syrelseprotokoll 14 december 2020

ATL Styrelsemöte 25 jan 2021p

ATL styrelsemöte 22 mars 2021

ATL styrelsemöte 17 maj 2021

ATL Styrelsem13 juni 2021

ATL Protokoll 2021-08-30

ATL Protokoll 2021-10-11

ATL Protokoll årsmöte 2021

ATL Konstiurende protokoll 2021

ATL Styrelsemöte 20211220

ATL Styrelsemöte 20220124

ATL Styrelsemöte 20220321

ATL Styrelsemöte 20221219