Värdegrund

ATL´s värdegrund

Glädje
I vår förening har man roligt och mår bra. Vår pedagogik har lusten i grunden och vår verksamhet är tillåtande och uppmuntrande. När man går hem skall man längta till nästa gång

 Trygghet
I vår verksamhet skall man känna sig trygg, både på våra anläggningar och när vi är på resa. Genom omtanke och respekt blir alla sedda på ett sätt som tillåter alla att vara sig själv

Inkluderande
Genom att alla medlemmar i vår förening agerar inkluderande känner sig alla medlemmar välkomna på ett jämlikt och demokratiskt sätt oavsett bakgrund, kön och ålder.

Utveckling
Det skall vara utvecklande att vara med i vår förening. En verksamhet som håller hög kvalitet i varje del säkerställer att medlemmarna utvecklar de färdigheter som behövs såväl på som utanför banan.

Rent spel
I vår förening bedriver vi en idrott som bygger på rent spel och ärlighet på och utanför banan.
Det betyder att hålla sig inom de regler och ramar som gäller verksamheten, såväl i laget som individuellt samt att tillämpa en god etik och moral.
Vi vill verka i en miljö som motsätter sig fusk, dopning, mobbning, trakasserier och användandet av droger och alkohol. Såväl på som utanför banan.