En milstolpe passerad för stegen.

2022-01-29 | Nyhet

Glädjande nog så fortsätter intresset för matchspel i tennis att öka. Det är nu över 100 aktiva spelare i Stegen. Det är också hela tio divisioner i the League!

Förra veckan spelades hela 49 matcher med 39 olika spelare inblandande!

Läs mer om Stegen och the League på Stegen