Omklädningsrummen stängda tills vidare.

För att följa RF och Svenska Tennisförbundets rekommendationer kommer omklädningsrummen att vara stängda tills vidare. Vi påminner således om att alla skall komma ombytta, gå direkt till banan och lämna hallen omgående efter spel.

Sponsorer och partners