ATL:s tennisresa

Denna sektionen beskriver ATL:s gruppverksamhet på förhoppningsvis ett klart och tydligt sätt. Tanken är att ni ska få insikten i vilka modeller man kan anmäla sig till, men även vilka typer av grupper man kan tänkas spela i. Gruppindelningen sker utav tränarna och är helt och hållet baserad på spelarens ålder, spelstyrka samt ambition.

 

Figuren ovan ger en överblick av ATL:s gruppverksamhet. Den undre delen, som består av blåa fält, är de modeller och grupper man anmäler sig till. Modellerna Idrottsskola och MMM (Minitennis, Miditennis, Maxitennis) har samtliga en kursplan där kursens mål och innehåll i form av vilka förkunskaper som krävs samt vilken kunskap och färdighet man förväntas erhålla efter avslutad kurs.

Den övre gröna delen i figuren innefattar grupper som spelaren kan bli uttagen till baserat på spelarens ålder, spelstyrka samt ambition. Dessa grupper är för spelare som vill lite mer med sin tennis och i större utsträckning vill tävla. Tävlingsmomentet ingår dock i samtliga modeller från Minitennis och uppåt då tennis faktiskt handlar om att spela mot en annan motståndare.

 

Nästa avsnitt beskriver samtliga modeller/grupper på ett mer detaljerat sätt. Här kan man läsa om vilka ambitioner och krav som ställs på spelaren för att ha chansen att bli uttagen till gruppen. Även vad ni kan förvänta er av klubben och lite av innehållet samt rekommendationer gällande tränings –och tävlingsmängd. Inom respektive modell finns en tabell som visar hur ansvarsfördelningen ser ut för spelare respektive klubb. Vår filosofi är att spelarna ska bli mer och mer ansvarstagande och självständiga ju längre man kommer med sin tennisutveckling.

Minitennis (5-8 år)

Minitennis är det första steget i barnens tennisutveckling. Modellens huvudsakliga mål är att lära barnen grundläggande tenniskunskaper i en bra och trivsam miljö. Träningen är lekfull och barnen får träffa många nya kompisar.

Träning
För att få en bra utveckling är den rekommenderade träningsmängden  två tränarledda pass samt minst en timme spontantennis per vecka, antingen med förälder eller med kompisar.  Utöver detta är det bra att delta på de läger som klubben anordnar (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov).

Anmälan
Spelaren anmäler sig till minitennis

Kursguide
Länk till kursplan

Minitennis+ (ca 7-8 år)

Minitennis+ är en fortsättningskurs för minitennisspelare som uppfyllt de mål som är satta i kursplanen för minitennis. Det är nu det börjar bli aktuellt att börja tävla, givetvis på barnens egna villkor. För alla barn som spelar minitennis+ rekommenaderar vi starkt att man provar på tävlingsmomentet. Ju tidigare man börjar desto bättre blir man på att hantera tävlandet vilket man i sin tur kommer att ha nytta av resten av livet.

Träning
För att få en bra utveckling är den rekommenderade träningsmängden  två tränarledda pass samt minst en timme spontantennis per vecka.  Utöver detta är det bra att delta på de läger som klubben anordnar (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov).

Matchspel
Spelaren bör delta på minst åtta tävlingsmoment per år eller spela minst 32 korta matcher per år.

Rekommenderade tävlingar
IF SO TOUR (både hemma och borta) – läs mer
ATL:s Juniortour – läs mer

Anmälan
Spelaren anmäler sig till minitennis och placeras i minitennis+ om tränarna anser att spelaren är redo.

Kursguide
Länk till kursplan

Tabellen nedan visar hur ansvarsfördelningen ser ut för spelare respektive ATL

ATL Powered by ATL Fixa själv
Grenspecifik
– Teknik 100 %
– Taktik 100 %
Matcher 2 st IF SO TOUR
4 st ATLs juniortour
2 st IF SO TOUR
Spontantennis 100 %
1 timme/vecka
Läger 100 %

Miditennis (8-9 år)

Miditennis är nästa steg och nu sker spel över normalbred bana, dock något kortare då baslinjen flyttas fram till mitten av basrutan. Kursen innehåller två lika viktiga delar som går parallellt, träning samt tävling.

Träning
För att få en bra utveckling är den rekommenderade träningsmängden  två tränarledda pass samt minst två timmar spontantennis per vecka. I miditennis blir även koordinationsfys aktuellt och spelaren bör delta på ett pass per vecka. Utöver detta är det bra att delta på de läger som klubben anordnar (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov).

Matchspel
Spelaren bör delta på minst 13 tävlingsmoment per år eller spela minst 52 korta matcher per år.

Rekommenderade tävlingar
IF SO TOUR (både hemma och borta) – läs mer
ATL:s Juniortour – läs mer

Anmälan
Spelaren anmäler sig till miditennis och har nu även åldern inne att bli uttagen till utvecklingsgruppen om tränaren anser att spelaren uppfyller kraven för spelstyrka samt ambition.

Kursguide
Länk till kursplan

Tabellen nedan visar hur ansvarsfördelningen ser ut för spelare respektive ATL

ATL Powered by ATL Fixa själv
Grenspecifik
– Teknik 100 %
– Taktik 100 %
– Fys/Koordination 50 % 50 % från andra idrotter
Matcher 50 %
2 st IF SO TOUR
4 st ATLs juniortour
KM
50 %
6 st externa tävlingar
tex. IF SO TOUR
Spontantennis 100 %
2 timmar/vecka
Läger 100 %


Maxitennis (10-11 år)

Maxitennis är det sista steget innan spelaren börjar spela med den vanliga hårdbollen och storleken på bana har nu växt till fullstor. Precis som miditennis är det fortsatt fokus på tävlingsmomentet och ansvaret för att anmäla sig till tävlingar på egen hand ökar.

Träning
För att få en bra utveckling är den rekommenderade träningsmängden  två tränarledda pass samt minst två timmar spontantennis per vecka. I maxitennis är även koordinationsfys aktuellt och spelaren bör delta på ett pass per vecka. Utöver detta är det bra att delta på de läger som klubben anordnar (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov).

Matchspel
Spelaren bör delta på minst 18 tävlingsmoment per år eller spela minst 40 korta/vanliga matcher per år. När spelaren fyllt 10 är det aktuellt att ställa upp i P10/F10-tävlingar. Dessa spelas ofta på tid eller med så kallade knatteset (kortare än vanliga matcher).

Rekommenderade tävlingar
IF SO TOUR (både hemma och borta) – läs mer
ATL:s Juniortour – läs mer
Vanliga tävlingar i klasserna P10 och F10

Anmälan
Spelaren anmäler sig till maxitennis och har nu även åldern inne att bli uttagen till utvecklingsgruppen om tränaren anser att spelaren uppfyller kraven för spelstyrka samt ambition.

Kursguide
Länk till kursguide

Tabellen nedan visar hur ansvarsfördelningen ser ut för spelare respektive ATL

ATL Powered by ATL Fixa själv
Grenspecifik
– Teknik 100 %
– Taktik 100 %
– Fys/Koordination 50 % 50 % från andra idrotter
Matcher 40 %
2 st IF SO TOUR
2 st ATLs juniortour
Seriespel
Eurofinans Open
ATL Indoor
KM
60 %
10 st externa tävlingar
tex. IF SO TOUR och vanliga tävlingar
Spontantennis 100 %
3 timmar/vecka
Läger 100 %

 

Sponsorer och partners