Principer för seriespel

Ansvarsfördelning

Kansli

Lagledare

Tränare

Anmäla Serielag

Ta emot information

Laguttagningar

Ordna tider för
hemmamatcher

Besvara inbjudningar till bortamatcher

Coachning

Bjuda in till
hemmamatcherna

Informera spelare
om matcher

Ordna med bollar till
hemmamatcher

Fördela matcherna lika mellan spelarna

Besvara frågor och vara en
support till lagledaren

Ansvarig för genomförandet
av hemmamatcher

Rapportera resultat och vara väl insatt i regelverket

Lämna bollar i retur

Sponsorer och partners