Styrelseprotokoll

Här hittar du aktuella styrelseprotokoll från verksamhetsåret 2016717 och framåt

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll styrelsemöte 24 oktober 2016

Protokoll styrelsemöte 5 december 2016

Protokoll f ATLs styrelse den 6 februari 2017

Styrelseprotokoll 27 mars 2017

Protokoll styrelsemöte i ATL den 4 juni 2017-

Styrelseprotokoll i ATL den 21 augusti 2017

Styrelseprotokoll 2 okt 2017

Protokoll Årsmöte 2017

Syrelsemöte jan 15 2018

Protokoll Syrelse feb 5 2018

Protokkoll Styrelsemars 5 2018

Protokoll ATL styrelse 23 april 2018

Mötesprotokoll ATL styrelsem 2018-05-23

Protokoll ATL styrelsemöte den10 juni 2018

Protokollstyrelsemöte ATL den 20 augusti 2018

Protokoll styrelsemöte i ATL den 1 oktober 2018

 

Sponsorer och partners