Styrelse, valberedning & utskott

Kruno Kuljis

Ordförande, Verkställande utskott

E-post: Kruno.Kuljis@modity.se

Peter Hochbergs

Vice ordförande Verkställande utskott
Tel. 046-30 60 36
E-post: hochbergs@telia.com

Anders Rosberg

Kassör
Tel: 046-203345
E-post: anders.rosberg@telia.com

Carl Bedroth

Tel. 0733129427
E-post: calletennis@gmail.com

Anette Erlandsson

Tel. 0706-194 004
E-post: anerlandsson@gmail.com

 

Åsa Egnér

Tel. 0735-004640
E-post: asaegner@hotmail.com

Katarina Gahnström

Tel: 0761-006 855
E-post: katarina123@hotmail.com

Adam Hoff

Tel: 0708311460
E-post:adamhoff.se@outlook.com

 

Anne-Mette Petri

E-post: amp@entrypointnorth.com

 

Per Lindeblad, sammankallande valberedningen
perlindeblad@me.com

Tomas Jonsson, valberedningen
jonsson.tomas@yahoo.se

Azadeh Ghaemi, suppleant valberedningen
azadeh.ghaemi@ikea.com

Valberedningen har den viktiga uppgiften att föreslå styrelsens sammansättning vid årsstämman. Varje år är det några ledamöter som står i tur att avgå och då är det viktigt att det finns några kandidater att välja mellan. Styrelsen ska representera medlemmarna, därför är det viktigt att vara med och påverka valet av styrelse. Är du intresserad av styrelsearbete eller känner du till en lämplig person, tveka inte att kontakta valberedningen.

Sponsorer och partners