Vision, mission, värderingar

Vision

”Vi ska skapa goda förutsättningar för att bygga ett starkt varumärke och bidra till att ATL blir den attraktivaste tennisklubben i södra Sverige och med en komplett racketanläggning också är en av södra Sveriges mest attraktiva mötesplatser för racketspelare .”

Mission

 

ATLs kärnvärden

ambitiös, ansvarsfull, långsiktig, lärande, tydlig och trovärdig

 

Sponsorer och partners