Årsmötet 2018 till handlingarna

Årsmötet 2018 hölls på Smörlyckan den 14 november. Agendan gicks igenom utan att det blev några större diskussioner. Kruno Kuljis valdes om till ordförande. Åke Pettersson och Eva Fridlund tackade för sig och valberedningens förslag att dessa två inte skulle ersättas utan att styrelsen skulle bantas från tio till åtta personer röstades igenom.

Eva och Åke tackades för det arbete de bidragit med under många år av Kruno med blommor och gåva.

Sponsorer och partners