Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till den nya styrelse som skall väljas på årsmötet den 12 november ser ut enligt:
Ordförande på en mandatperiod av ett år: Kruno Kuljis, omval
Ledamöter med ytterligare ett år på mandatperioden: Katarina Gahnström, Anne-Mette Petri, Louise Burman och Anette Erlandsson.
Omval av ledamöter  för en mandatperiod av två år: Anders Rosberg, Peter Hochbergs
Nyval för en mandatperiod av två år med fokusområde barn och ungdomsverksamhet: Carl Bedroth

Sponsorer och partners