Schemaläggning av höstens kurser

Just nu schemalägger vi höstens kurser. Så om du inte ännu inte anmält men vill spela i höst på de nylagda banorna så anmäl dig snarast!

Utskick av speltider fr o m slutet på vecka 33. Kurserna startar vecka 35.

Sponsorer och partners