Nu kan du som är medlem i ATL köpa klippkort för spel på Smörlyckan.

Nu kan du som är medlem i ATL köpa klippkort för spel på Smörlyckan.

Ett 10 kort kostar 500 kronor och gäller fram till den 10 september 2017.

Klippkorten kan endast köpas online via www.mycourt.se

Klippkortet gäller endast på Smörlyckans utomhusbanor till och med den 10 September 2017.

Icke utnyttjade klipp återbetalas ej och kan inte heller användas för annat spel. Återstående klipp kan inte heller överföras till spelarkonto eller rabattkonto

Sponsorer och partners