Årsmötet 2109

Torsdagen den 14 november höll ATL sitt årsmöte på Smörlyckan.
Mötet rapporterade att året som gått varit såväl sportsligt som ekonomiskt bra. Styrelsen fick därför i uppdrag att arbeta vidare på den inslagna vägen och följa den föreslagna budgeten.
Det förrättades också val. Kruno Kuljis omvaldes som ordförande.  Anne Mette Petri och Louise Burman valdes om på 2 år och Anette Erlandsson och Katarina Gahnström valdes in som nya medlemmar på två år. Anders Rosberg, Anders Bedroth och Peter Hochbergs har ett år kvar på sin mandatperiod. Azadeh Ghaemi avtackades för sitt jobb under flera år i styrelsen. Hon fortsätter däremot som suppleant i valberedningen tillsammans med Per Lindeblad, Tomas Johnson och Richard Forsén.
Efter mötet fortsatte kvällen med en härlig italiensk buffet och mingel. En trevlig aktivitet som kanske kan locka ännu fler till nästa årsmöte.

 

 

Sponsorer och partners